Treningstider

Treningstider sesongen 2022/2023


Mandag 19:00-20:30 (Leangen)
Fritt for alle


Mandag 20:30-23:00 (Leangen, kun september)
Fritt for alle. Normalt er treningen fra 19-21, men i september har vi hallen til 23. Det er normalt stort trykk på mandagstreningene, så det anbefales å spre seg på begge treningstidene.


Tirsdag 16:00-17:00 (Leangen)
Fritt for alle


Tirsdag 17:00-18:30 (Leangen)
Organisert for barn/ungdom. Fokus på grunnleggende fotarbeid og slagteknikk, og mye spill og lek. Er du ny er det denne treningen du skal begynne på.
Trenere: Kristoffer og Trishna


Tirsdag 18:30-20:00 (Strinda)
Organisert for viderekomne ungdom som deltar eller som trener mot UBM/rankingturnering.
Trener: Rune


Tirsdag 20:00-22:00 (Strinda)
Trening for ungdom under 19 år, samt matching av disse spillerne.


Onsdag 18:00-20:00
Fritt for alle, men matching av barn/ungdom prioriteres


Torsdag 19:00-20:30
Organisert for ungdom. Dette er nivået over tirsdagstreningene på Leangen, der det gås mer i dybden på fotarbeid, slagteknikk og taktikk. Det er hovedsaklig ferdighetene til spilleren – og ikke alderen – som bestemmer om denne treningen er passende, men normalt er spillerne fra ca 11 år og oppover.
Trenere: Kristoffer og Rune


Torsdag 20:30-23:00 (Leangen)
Fri trening for voksne


Søndag: 18:00-22:00
Fritt for alle, men barn/ungdom og deres foreldre har prioritet fra kl 18-19. Dette er den mest passende treningen for hele familien.