To nye treningstider / Two new training hours

Pga. mange nye medlemmer og stor aktivitet i klubben har vi har fått to nye treningstider, hver uke:

  • Tirsdager 20:30-22:00 Voksne (på Strinda videregående skole)
  • Lørdager 13:00-15:00 Alle (på Strinda videregående skole)

Adkomst er ved inngangen lengst unna parkeringsplassen.

Vi registrerer at det er stor pågang på treningene, spesielt mandager og onsdager, og vil fremover vurdere om vi må gjøre tiltak på disse treningene. I mellomtiden håper vi flere treningstider vil lette på trykket.


Because of many new members and increased activity in the club, we have got two new training times, every week:

  • Tuesdays 20:30-22:00 Adults (at Strinda upper secondary school)
  • Saturdays 13:00-15:00 Free for all (at Strinda upper secondary school)

Access is at the entrance furthest from the car park.

We register that the training sessions are very busy, especially on Mondays and Wednesdays, and will consider whether we need to take measures at these training sessions. In the meantime, we hope more practice hours will ease the pressure.