Sommertreningstider mai-august / Summer training hours May – August

Siste ordinære treningstid for sesongen blir torsdag 28. april. Fra og med mai går kommunen over til sommertreningstider (alle i Leangenhallen):

Uke 18-25 (2. mai – 26. juni):

 • Mandag 17:30-20:30, barn og deres foreldre frem til kl. 19
 • Tirsdag 19-22, barn og deres foreldre frem til kl. 20
 • Torsdag 17:30-22, barn og deres foreldre frem til kl. 19 (19. mai: Bydelshallen fra kl. 19)

Uke 26-30 (27. juni – 31. juli):

 • Hallen er stengt

Uke 31-34 (1-28. august):

 • Tirsdag 19-22, barn og deres foreldre frem til kl. 20
 • Torsdag 19-22, barn og deres foreldre frem til kl. 20

Det er ikke trening følgende datoer:

 • Tirsdag 17. mai
 • Torsdag 26. mai
 • Mandag 30. mai
 • Mandag 6. juni

Treningene er åpen for alle, men barn/ungdom har prioritet den første delen av treningen. Det vil bli en liten avslutning på barne- og ungdomstreningene siste uken i april, som blir siste organiserte trening for sesongen.

Normale treningstider starter igjen mandag 29. august. Fra og med neste sesong vil begge torsdagstreningene starte en halvtime tidligere.

——————————————–

The last regular training time for the season will be Thursday 28 April. From May onwards, the municipality will switch to summer training hours, all in Leangenhallen:

Week 18-25 (May 2 – Juni 26):

 • Monday 17:30-20:30, children and their parents to 19:00
 • Tuesday 19-22, children and their parents to 20:00
 • Thursday 17:30-22, children and their parents to 19:00

Week 26-30 (June 27 – July 31):

 • The hall is closed

Week 31-34 (August 1-28):

 • Tuesday 19-22, children and their parents to 20:00
 • Thursday 19-22, children and their parents to 20:00

There will be no trainings the following dates:

 • Tuesday May 17
 • Thursday May 26
 • Monday May 30
 • Monday June 6

The trainings are open to everyone, but children and their parents have priority the first part of the training. The children and youth trainings in the last week of April will be the last organized training for the season.

Normal training times start again on Monday August 29th. Starting next season, both Thursday training sessions will start half an hour earlier.