Sommertreningstider mai-august / Summer training hours May – August

Siste ordinære treningstid for sesongen blir torsdag 28. april. Fra og med mai går kommunen over til sommertreningstider (alle i Leangenhallen):

Uke 18-25 (2. mai – 26. juni):

 • Mandag 17:30-20:30, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet frem til kl.19
 • Tirsdag 19-22, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Torsdag 17:30-22, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet frem til kl.19

Uke 26-31 (27. juni – 7. august):

 • Hallen er stengt

Uke 32-34 (8-28. august):

 • Tirsdag 19-23, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Torsdag 19-23, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Søndag 18-22, fritt for alle

I disse tre ukene vil det være organisert trening på torsdager 19-20:30 for ungdom som forrige sesong deltok på torsdagstreningene.

Normale treningstider starter igjen mandag 29. august. Fra og med neste sesong vil begge torsdagstreningene starte en halvtime tidligere.

——————————————–

The last regular training time for the season will be Thursday 28 April. From May onwards, the municipality will switch to summer training hours, all in Leangenhallen:

Week 18-25 (May 2 – Juni 26):

 • Monday 17:30-20:30, children and their parents have priority until 19:00
 • Tuesday 19-22, children and their parents have priority the first hour
 • Thursday 17:30-22, children and their parents have priority until 19:00

Week 26-31 (June 27 – August 7):

 • The hall is closed

Week 32-34 (August 8-28):

 • Tuesday 19-23, children and their parents have priority first hour
 • Thursday 19-23, children and their parents have priority the first hour
 • Sunday 18-22, free for all

During these three weeks there will be organized training on Thursdays 19-20:30 for those who last season participated on the Thursday trainings.

Normal training times start again on Monday August 29th. Starting next season, both Thursday training sessions will start half an hour earlier.