Landslotteriet 2022 – nå digitalt. Støtt TBK!

Årets Landslotteri er for første gang digitalt. Støtt Trondheim Badmintonklubb ved å kjøpe lodd via badminton-norge.no. Her vil du se alle premiene. Hvert lodd koster 50 kr. 50% av inntektene går direkte til TBK, og 50% går til Norges Badmintonforbund. Forbundet dekker alle utgifter. Det kan betales med vanlig bankkort (ikke kredittkort) eller Vipps. Loddene får du på mail og på SMS.

Lodd selges i perioden 14. november 2022 til 31. januar 2023. Trekningen av lotteriet vil finne sted hos Lotteritilsynet den 3. februar 2023, og vinnerne annonseres på NBF’s hjemmesider den 6. februar. Vinnerne vil i tillegg få direkte beskjed.

Takk for at du støtter oss!


This year’s National Lottery is digital for the first time. Support Trondheim Badminton Club by buying tickets via badminton-norge.no. Here you will see all the prizes. Each lottery ticket costs NOK 50. 50% of the income goes directly to TBK, and 50% goes to the Norwegian Badminton Association. The association covers all expenses. It can be paid with a normal bank card (not a credit card) or Vipps. You will receive the lottery tickets by email and SMS.

Lottery tickets are sold in the period 14 November 2022 to 31 January 2023. The draw for the lottery will take place at Lotteritilsynet on 3 February 2023, and the winners will be announced on NBF’s website on 6 February. The winners will also be notified directly.

Thank you for supporting us!