Sommertreningstider mai-august / Summer training hours May – August

Fremhevet

Siste ordinære treningstid for sesongen blir torsdag 28. april. Fra og med mai går kommunen over til sommertreningstider (alle i Leangenhallen):

Uke 18-25 (2. mai – 26. juni):

 • Mandag 17:30-20:30, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet frem til kl.19
 • Tirsdag 19-22, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Torsdag 17:30-22, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet frem til kl.19

Uke 26-31 (27. juni – 7. august):

 • Hallen er stengt

Uke 32-34 (8-28. august):

 • Tirsdag 19-23, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Torsdag 19-23, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Søndag 18-22, fritt for alle

I disse tre ukene vil det være organisert trening på torsdager 19-20:30 for ungdom som forrige sesong deltok på torsdagstreningene.

Normale treningstider starter igjen mandag 29. august. Fra og med neste sesong vil begge torsdagstreningene starte en halvtime tidligere.

——————————————–

The last regular training time for the season will be Thursday 28 April. From May onwards, the municipality will switch to summer training hours, all in Leangenhallen:

Week 18-25 (May 2 – Juni 26):

 • Monday 17:30-20:30, children and their parents have priority until 19:00
 • Tuesday 19-22, children and their parents have priority the first hour
 • Thursday 17:30-22, children and their parents have priority until 19:00

Week 26-31 (June 27 – August 7):

 • The hall is closed

Week 32-34 (August 8-28):

 • Tuesday 19-22, children and their parents have priority first hour
 • Thursday 19-22, children and their parents have priority the first hour
 • Sunday 18-22, free for all

During these three weeks there will be organized training on Thursdays 19-20:30 for those who last season participated on the Thursday trainings.

Normal training times start again on Monday August 29th. Starting next season, both Thursday training sessions will start half an hour earlier.

Velkommen til ny badmintonsesong 2021/22

Sesongstart 2021/22 og ordinære treninger starter mandag den 30. august. Vi trener som før i Leangenhallen, men vi har også fått en ny treningstid i Strindahallen. Treningstider for kommende sesong er følgende:

Leangenhallen (lokasjon):

 • Mandag 19:00-21:00 Fri trening
 • Tirsdag 16:00-18:30 Barn/ungdom (instruksjon fra klokken 17.00)
 • Onsdag 18:00-20:00 Ungdom viderekomne med instruksjon / Senior fri trening
 • Torsdag 19:30-21:00 Ungdom med instruksjon
 • Torsdag 21:00-23:00 Senior fri trening
 • Søndag 18:00-22:00 Fri trening/Familie

Strindahallen; del av Strinda videregående skole (lokasjon):

 • Onsdag 21:00:23:00 Senior fri trening

Påmelding i Spond-appen (se info under):
https://group.spond.com/KRWDH

Så til alle nye og gamle medlemmer: velkommen til en ny badmintonsesong!