Bestilling nye klubbskjorter / Order of new club shirts

Vi har jobbet med nye klubbskjorter for Trondheim Badmintonklubb med den nye logoen som vi introduserte i fjor. Vi foretar en samlet bestilling av skjortene, da dette vil gjøre det billigere.

Bestilling gjøres via skjemaet her innen 7. oktoberhttps://forms.gle/xKudVSgFeRmCX1xbA. Skjortene kan prøves på trening; se tider i skjemaet.

Alle bestillinger gjøres via dette skjemaet, også de som tidligere har skrevet på Facebook eller på mail.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

KlubbskjorterWe have been working on new club shirts for Trondheim Badminton Club with the new logo that we introduced last year. We make a combined order of the shirts, as this will make it cheaper.

Orders can be made via the form here by 7 Octoberhttps://forms.gle/xKudVSgFeRmCX1xbA. The shirts can be tried on at trainings this week and the next week. See times in the form.

All orders are made via this form, including those who have previously written on Facebook or by email.

If you have any questions, don’t hesitate to get in touch.