Landslotteriet 2022 – nå digitalt. Støtt TBK!

Fremhevet

Årets Landslotteri er for første gang digitalt. Støtt Trondheim Badmintonklubb ved å kjøpe lodd via badminton-norge.no. Her vil du se alle premiene. Hvert lodd koster 50 kr. 50% av inntektene går direkte til TBK, og 50% går til Norges Badmintonforbund. Forbundet dekker alle utgifter. Det kan betales med vanlig bankkort (ikke kredittkort) eller Vipps. Loddene får du på mail og på SMS.

Lodd selges i perioden 14. november 2022 til 31. januar 2023. Trekningen av lotteriet vil finne sted hos Lotteritilsynet den 3. februar 2023, og vinnerne annonseres på NBF’s hjemmesider den 6. februar. Vinnerne vil i tillegg få direkte beskjed.

Takk for at du støtter oss!


This year’s National Lottery is digital for the first time. Support Trondheim Badminton Club by buying tickets via badminton-norge.no. Here you will see all the prizes. Each lottery ticket costs NOK 50. 50% of the income goes directly to TBK, and 50% goes to the Norwegian Badminton Association. The association covers all expenses. It can be paid with a normal bank card (not a credit card) or Vipps. You will receive the lottery tickets by email and SMS.

Lottery tickets are sold in the period 14 November 2022 to 31 January 2023. The draw for the lottery will take place at Lotteritilsynet on 3 February 2023, and the winners will be announced on NBF’s website on 6 February. The winners will also be notified directly.

Thank you for supporting us!

Bestilling nye klubbskjorter / Order of new club shirts

Vi har jobbet med nye klubbskjorter for Trondheim Badmintonklubb med den nye logoen som vi introduserte i fjor. Vi foretar en samlet bestilling av skjortene, da dette vil gjøre det billigere.

Bestilling gjøres via skjemaet her innen 7. oktoberhttps://forms.gle/xKudVSgFeRmCX1xbA. Skjortene kan prøves på trening; se tider i skjemaet.

Alle bestillinger gjøres via dette skjemaet, også de som tidligere har skrevet på Facebook eller på mail.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

KlubbskjorterWe have been working on new club shirts for Trondheim Badminton Club with the new logo that we introduced last year. We make a combined order of the shirts, as this will make it cheaper.

Orders can be made via the form here by 7 Octoberhttps://forms.gle/xKudVSgFeRmCX1xbA. The shirts can be tried on at trainings this week and the next week. See times in the form.

All orders are made via this form, including those who have previously written on Facebook or by email.

If you have any questions, don’t hesitate to get in touch.

Ny badmintonsesong 2022/23 / New badminton season

Vi har allerede holdt på i noen uker med sommertrening, men fra og med 29. august starter vanlige treninger. En utfyllende oversikt over treningstidene finnes her. Tidene er stort sett som forrige sesong, men med noen få endringer:

  • I hele september har vi trening på mandager til kl. 23, normalt til kl 21. Det er vanligvis stort trykk på denne treningen, så fordel dere gjerne utover hele treningstiden.
  • Ny organisert trening på tirsdag for viderekomne ungdom på Strinda videregående skole (erstatter treningen på onsdag, men med utvidet gruppe).
  • Treningene på torsdag er flyttet en halvtime tidligere.
  • Organisert trening på torsdager for voksne utgår dessverre pga. reduksjon i kommunens budsjett.

Første turnering er allerede 10. september, der påmeldingsfristen er 30. august. Se ellers oversikten på hjemmesiden; det er mange lokale turneringer i slutten av september og begynnelsen av oktober.

Påmelding i Spond-appen er ikke påkrevd, men ønskelig (se link eller QR-kode):
https://group.spond.com/KRWDH

Så til alle nye og gamle medlemmer: velkommen til en ny badmintonsesong!


We have already been doing summer training for a few weeks, but regular training will start from August 29. A detailed overview of the training times can be found here. The times are largely the same as last season, but with a few changes:

  • Throughout September, we have training on Mondays until 11 p.m., normally until 9 p.m. There is usually a lot of pressure on this training, so feel free to spread it over the entire training time.
  • New organized training on Tuesday for advanced young people at Strinda upper secondary school (replacing the training on Wednesday, but with an extended group).
  • Training on Thursday has been moved half an hour earlier.
  • Organized training on Thursdays for adults is sadly canceled due to reduction in the municipality’s budget.

The first tournament is already on 10 September, where the registration deadline is 30 August. Otherwise, see the overview on the website; there are many local tournaments in late September and early October.

Registration in the Spond app is not required, but desirable (see link or QR code):

https://group.spond.com/KRWDH

So to all new and old members: welcome to a new badminton season!

Organiserte treninger for voksne / Organized trainings for adults

Fra og med onsdag 20. oktober begynner vi med vår første organiserte trening for voksne. Treningen vil vare i ca. halvannen time, og så er det mulig å fortsette selv til kl. 23. Treningene vil fortsette hver onsdag til samme tid. Opplegget vil tilpasses til spillerne som deltar. Vennligst meld deg på via Spond; da blir det lettere å planlegge for den ansvarlige.

Sees onsdager kl. 21 i Strindahallen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

On Wednesday the 20th at 2100 at Strindahallen, there will be the first organized training for adults. Training will be approximately 1h30, and then you will get to play freely. We will continue training every Wednesday at Strindhallen at 2100.

If you are interested, just come to the hall. We will adapt the training to the persons attending the sessions. Please attend the session in Spond so it is easier to plan the training.