Styret i TBK

Styret valgt for sesongen 2017-2018

 Oppgave  Navn
 Leder  Lars Vanvikmyr
 Nestleder  Robert Barø
 Styremedlem  Morten Rabben
 Styremedlem  Kristian Hyllestad
 Styremedlem  Majken Wærdahl
 Styremedlem  Rune Oterhals
 Revisor  Kristin Svee
 Revisor  Knut Arne Kissten
 Regnskapsfører/kaserer  Anita Skansen