Siste koronanytt

Gjelder fra og med 26. september 2021:

Regjeringen har nå fjernet alle restriksjoner for covid-19, men du skal ikke møte på trening om du ikke er frisk. Husk også god håndhygiene. Det registreres ikke deltakere på trening for smittesporing, men vi ønsker å fortsette med Spond-appen (https://group.spond.com/KRWDH) for å lettere avtale trening, og for å gjøre planleggingen lettere for trenere (gjelder foreløpig ikke organisert trening for barn/ungdom på tirsdager).

I tilfelle du blir smittet av covid-19 er det du selv som er oppfordret til å varsle nærkontakter fra trening.

ENGLISH:
The government have removed all restrictions for covid-19, but you shall not join the training if you are ill. Remember to wash your hands. There is no infection tracking any more, but we wish to continue with the Spond app (https://group.spond.com/KRWDH) to better know who is coming and to make the planning for the coaches easier (not applicable for Tuesdays).

In case you have tested positive for covid-19 you are encouraged to alert your close contacts from the training.