Siste koronanytt

Fremhevet

Gjelder fra og med torsdag 25. mars:

I tråd med regjeringens nye nasjonale tiltak blir det forbudt med innendørs organisert idrettsaktivitet for voksne. Dette inkludere badminton. Siste trening blir onsdag 24. mars. Ifølge Trondheim kommune varer tiltakene til og med 21. april, men regjeringen har uttalt at de vil vurdere tiltakene 12. april.

Ungdom/barn under 20 år kan trene som før. TBK stiller med trenere tirsdag, onsdag og torsdag, som vanlig. Andre treningstider kan også benyttes. Ingen påmelding i Spond, men husk å registrere dere i hallen via QR-kode for smittesporing (eller trener fører liste).

ENGLISH:
According to new stricter national measures, there will be no training for adults from Thursday March 25th. Last ordinary training will be March 24th. For now the measures is said to be in place up to and including April 21st. The Government will evaluate the measures by April 12th.

Children under 20 years old can play as before. There will be organized trainings on Tuesdays, Wednesdays and Thursdays, as usual. Other training hours can also be used. No signing up in Spond, but remember to register with the QR code in the hall.