Organiserte treninger for voksne / Organized trainings for adults

Fremhevet

Fra og med onsdag 20. oktober begynner vi med vår første organiserte trening for voksne. Treningen vil vare i ca. halvannen time, og så er det mulig å fortsette selv til kl. 23. Treningene vil fortsette hver onsdag til samme tid. Opplegget vil tilpasses til spillerne som deltar. Vennligst meld deg på via Spond; da blir det lettere å planlegge for den ansvarlige.

Sees onsdager kl. 21 i Strindahallen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

On Wednesday the 20th at 2100 at Strindahallen, there will be the first organized training for adults. Training will be approximately 1h30, and then you will get to play freely. We will continue training every Wednesday at Strindhallen at 2100.

If you are interested, just come to the hall. We will adapt the training to the persons attending the sessions. Please attend the session in Spond so it is easier to plan the training.

Velkommen til ny badmintonsesong 2021/22

Sesongstart 2021/22 og ordinære treninger starter mandag den 30. august. Vi trener som før i Leangenhallen, men vi har også fått en ny treningstid i Strindahallen. Treningstider for kommende sesong er følgende:

Leangenhallen (lokasjon):

  • Mandag 19:00-21:00 Fri trening
  • Tirsdag 16:00-18:30 Barn/ungdom (instruksjon fra klokken 17.00)
  • Onsdag 18:00-20:00 Ungdom viderekomne med instruksjon / Senior fri trening
  • Torsdag 19:30-21:00 Ungdom med instruksjon
  • Torsdag 21:00-23:00 Senior fri trening
  • Søndag 18:00-22:00 Fri trening/Familie

Strindahallen; del av Strinda videregående skole (lokasjon):

  • Onsdag 21:00:23:00 Senior fri trening

Påmelding i Spond-appen (se info under):
https://group.spond.com/KRWDH

Så til alle nye og gamle medlemmer: velkommen til en ny badmintonsesong!

Siste koronanytt

Gjelder fra og med 26. september 2021:

Regjeringen har nå fjernet alle restriksjoner for covid-19, men du skal ikke møte på trening om du ikke er frisk. Husk også god håndhygiene. Det registreres ikke deltakere på trening for smittesporing, men vi ønsker å fortsette med Spond-appen (https://group.spond.com/KRWDH) for å lettere avtale trening, og for å gjøre planleggingen lettere for trenere (gjelder foreløpig ikke organisert trening for barn/ungdom på tirsdager).

I tilfelle du blir smittet av covid-19 er det du selv som er oppfordret til å varsle nærkontakter fra trening.

ENGLISH:
The government have removed all restrictions for covid-19, but you shall not join the training if you are ill. Remember to wash your hands. There is no infection tracking any more, but we wish to continue with the Spond app (https://group.spond.com/KRWDH) to better know who is coming and to make the planning for the coaches easier (not applicable for Tuesdays).

In case you have tested positive for covid-19 you are encouraged to alert your close contacts from the training.