Ny badmintonsesong 2022/23 / New badminton season

Fremhevet

Vi har allerede holdt på i noen uker med sommertrening, men fra og med 29. august starter vanlige treninger. En utfyllende oversikt over treningstidene finnes her. Tidene er stort sett som forrige sesong, men med noen få endringer:

 • I hele september har vi trening på mandager til kl. 23, normalt til kl 21. Det er vanligvis stort trykk på denne treningen, så fordel dere gjerne utover hele treningstiden.
 • Ny organisert trening på tirsdag for viderekomne ungdom på Strinda videregående skole (erstatter treningen på onsdag, men med utvidet gruppe).
 • Treningene på torsdag er flyttet en halvtime tidligere.
 • Organisert trening på torsdager for voksne utgår dessverre pga. reduksjon i kommunens budsjett.

Første turnering er allerede 10. september, der påmeldingsfristen er 30. august. Se ellers oversikten på hjemmesiden; det er mange lokale turneringer i slutten av september og begynnelsen av oktober.

Påmelding i Spond-appen er ikke påkrevd, men ønskelig (se link eller QR-kode):
https://group.spond.com/KRWDH

Så til alle nye og gamle medlemmer: velkommen til en ny badmintonsesong!


We have already been doing summer training for a few weeks, but regular training will start from August 29. A detailed overview of the training times can be found here. The times are largely the same as last season, but with a few changes:

 • Throughout September, we have training on Mondays until 11 p.m., normally until 9 p.m. There is usually a lot of pressure on this training, so feel free to spread it over the entire training time.
 • New organized training on Tuesday for advanced young people at Strinda upper secondary school (replacing the training on Wednesday, but with an extended group).
 • Training on Thursday has been moved half an hour earlier.
 • Organized training on Thursdays for adults is sadly canceled due to reduction in the municipality’s budget.

The first tournament is already on 10 September, where the registration deadline is 30 August. Otherwise, see the overview on the website; there are many local tournaments in late September and early October.

Registration in the Spond app is not required, but desirable (see link or QR code):

https://group.spond.com/KRWDH

So to all new and old members: welcome to a new badminton season!

Turneringer for medlemmer

Fremhevet

Du finner informasjon om turneringer på lenken [forbundets terminliste]. Du kan melde deg på turnering fra påmeldingsskjemaet. Vi har sammenstilt en liste på de mest aktuelle lokale turneringene under. Påmeldingsfrister angitt på denne siden er tentative og kan bli endret av arrangøren. 

02.11.2018 Klæbu TRØNDERDROPPEN 2018
Dato: fre 02.11.2018 til søn 04.11.2018
Påmeldingsfrist: 23.10.2018
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

 

 

07.12.2018 Trondheim TBK Julecup 2018
Dato: fre 07.12.2018 til søn 09.12.2018
Påmeldingsfrist: 22.11.2018
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Gammelhøna-cup 2019
Turnering for godt voksne! 😀
Dato: 12.januar
Påmeldingsfrist: 08.01.2019
[Klikk her for mer info]
KM Midtnorsk Sør/Norborg Open 2019
Dato: 26.-27.januar
Påmeldingsfrist: 15.01.2019
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

 

Verdal Øratreffen
Dato: 10.09.2022, Påmeldingsfrist: 30.08.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Gullvikmoen Rockesmashen 2022
Dato: 24.-25.09.2022, Påmeldingsfrist: 06.09.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Vigra IL Sparebanken Møre Vigra Open
Dato: 24.-25.09.2022, Påmeldingsfrist: 06.09.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

NTNUI RT 17* + Sen*
Dato: 23.-25.09.2022, Påmeldingsfrist: 06.09.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]
Arrangør: NTNUI Badminton og Trondheim BadmintonKlubb (TBK)

Rissa Clearcup 2022
Dato: 1.-2.10.2022, Påmeldingsfrist: 20.09.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Ålesundcupen 2022
Dato: 1.-2.10.2022, Påmeldingsfrist: 13.09.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

NTNUI Treffpunkt 2022
Dato: 08.-09.10.2022, Påmeldingsfrist: 20.09.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Flatåscup
Dato: 29.-30.10.2022, Påmeldingsfrist: 11.10.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]
Arrangør: NTNUI Badminton og Trondheim BadmintonKlubb (TBK)

Klæbu Trønderdroppen
Dato: 04.-06.11.2022, Påmeldingsfrist: 18.10.2022
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Sommertreningstider mai-august / Summer training hours May – August

Siste ordinære treningstid for sesongen blir torsdag 28. april. Fra og med mai går kommunen over til sommertreningstider (alle i Leangenhallen):

Uke 18-25 (2. mai – 26. juni):

 • Mandag 17:30-20:30, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet frem til kl.19
 • Tirsdag 19-22, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Torsdag 17:30-22, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet frem til kl.19

Uke 26-31 (27. juni – 7. august):

 • Hallen er stengt

Uke 32-34 (8-28. august):

 • Tirsdag 19-23, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Torsdag 19-23, barn og ungdom (og deres foreldre) har prioritet den første timen
 • Søndag 18-22, fritt for alle

I disse tre ukene vil det være organisert trening på torsdager 19-20:30 for ungdom som forrige sesong deltok på torsdagstreningene.

Normale treningstider starter igjen mandag 29. august. Fra og med neste sesong vil begge torsdagstreningene starte en halvtime tidligere.

——————————————–

The last regular training time for the season will be Thursday 28 April. From May onwards, the municipality will switch to summer training hours, all in Leangenhallen:

Week 18-25 (May 2 – Juni 26):

 • Monday 17:30-20:30, children and their parents have priority until 19:00
 • Tuesday 19-22, children and their parents have priority the first hour
 • Thursday 17:30-22, children and their parents have priority until 19:00

Week 26-31 (June 27 – August 7):

 • The hall is closed

Week 32-34 (August 8-28):

 • Tuesday 19-23, children and their parents have priority first hour
 • Thursday 19-23, children and their parents have priority the first hour
 • Sunday 18-22, free for all

During these three weeks there will be organized training on Thursdays 19-20:30 for those who last season participated on the Thursday trainings.

Normal training times start again on Monday August 29th. Starting next season, both Thursday training sessions will start half an hour earlier.

Organiserte treninger for voksne / Organized trainings for adults

Fra og med onsdag 20. oktober begynner vi med vår første organiserte trening for voksne. Treningen vil vare i ca. halvannen time, og så er det mulig å fortsette selv til kl. 23. Treningene vil fortsette hver onsdag til samme tid. Opplegget vil tilpasses til spillerne som deltar. Vennligst meld deg på via Spond; da blir det lettere å planlegge for den ansvarlige.

Sees onsdager kl. 21 i Strindahallen.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

On Wednesday the 20th at 2100 at Strindahallen, there will be the first organized training for adults. Training will be approximately 1h30, and then you will get to play freely. We will continue training every Wednesday at Strindhallen at 2100.

If you are interested, just come to the hall. We will adapt the training to the persons attending the sessions. Please attend the session in Spond so it is easier to plan the training.

Velkommen til ny badmintonsesong 2021/22

Sesongstart 2021/22 og ordinære treninger starter mandag den 30. august. Vi trener som før i Leangenhallen, men vi har også fått en ny treningstid i Strindahallen. Treningstider for kommende sesong er følgende:

Leangenhallen (lokasjon):

 • Mandag 19:00-21:00 Fri trening
 • Tirsdag 16:00-18:30 Barn/ungdom (instruksjon fra klokken 17.00)
 • Onsdag 18:00-20:00 Ungdom viderekomne med instruksjon / Senior fri trening
 • Torsdag 19:30-21:00 Ungdom med instruksjon
 • Torsdag 21:00-23:00 Senior fri trening
 • Søndag 18:00-22:00 Fri trening/Familie

Strindahallen; del av Strinda videregående skole (lokasjon):

 • Onsdag 21:00:23:00 Senior fri trening

Påmelding i Spond-appen (se info under):
https://group.spond.com/KRWDH

Så til alle nye og gamle medlemmer: velkommen til en ny badmintonsesong!