Velg en side

 

Våre websider og e-post tjeneste er inntil videre ute av drift grunnet dataangrep på vår leverandør sine tjenester. Sjekk våre sider på Facebook og SPOND for oppdatert informasjon.

For påmelding til turneringer og generell kontakt, send e-post til lars.vanvikmyr@gmail.com . Sjekk frist for påmelding på turneringer på https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/ .

Fra og med mai har vi reduserte treningstider i Leangenhallen. Strindahallen er stengt i hele sommerperioden. Hvis vi får tildelt ytterligere treningstider vil det bli informert om dette.

Siste organiserte trening for tirsdagsgjengen på Leangen er 25. april. Organisert trening for torsdagsgjengen fortsetter.

Treningstider perioden 1. mai – 30. juni:

– Tirsdag 19:00-20:30: Barn og foreldre. Ved ledig plass kan voksne delta.
– Tirsdag 20:30-22:00: Voksne
– Torsdag 19:00-20:30: Organisert for ungdom, samme som vanlig torsdagstrening.
– Torsdag 20:30-22:00: Voksne

 

Treningstider perioden 1. juli – 6. august:

Stengt. I denne perioden skal det byttes gulv i Leangenhallen og det er derfor mulig hallen blir stengt i en lengre periode. Vi vil i så fall jobbe med alternativ løsning for treningstid.

 

 

 

Our websites and e-mail service are currently out of service due to a data attack on our supplier’s services. Check our pages on Facebook and SPOND for updated information.

For registration for tournaments and general contact, send an e-mail to lars.vanvikmyr@gmail.com. Check the deadline for registering for tournaments at https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/.

From May we have reduced training times in Leangenhallen. Strindahallen is closed throughout the summer period. If we are allocated additional training times, we will be informed of this.

The last organized training for the Tuesday group at Leangen is 25 April. Organized training for the Thursday group continues.

Training times for the period 1 May – 30 June:

– Tuesday 19:00-20:30: Children and parents. If space is available, adults can participate.
– Tuesday 20:30-22:00: Adults
– Thursday 19:00-20:30: Organized for youth, same as usual Thursday training.
– Thursday 20:30-22:00: Adults

 

Training times for the period 1 July – 6 August:

Closed. During this period, the floor in Leangenhallen will be replaced and it is therefore possible that the hall will be closed for a longer period. In that case, we will work with an alternative solution for training time.