To nye treningstider / Two new training hours

Fremhevet

Pga. mange nye medlemmer og stor aktivitet i klubben har vi har fått to nye treningstider, hver uke:

 • Tirsdager 20:30-22:00 Voksne (på Strinda videregående skole)
 • Lørdager 13:00-15:00 Alle (på Strinda videregående skole)

Adkomst er ved inngangen lengst unna parkeringsplassen.

Vi registrerer at det er stor pågang på treningene, spesielt mandager og onsdager, og vil fremover vurdere om vi må gjøre tiltak på disse treningene. I mellomtiden håper vi flere treningstider vil lette på trykket.


Because of many new members and increased activity in the club, we have got two new training times, every week:

 • Tuesdays 20:30-22:00 Adults (at Strinda upper secondary school)
 • Saturdays 13:00-15:00 Free for all (at Strinda upper secondary school)

Access is at the entrance furthest from the car park.

We register that the training sessions are very busy, especially on Mondays and Wednesdays, and will consider whether we need to take measures at these training sessions. In the meantime, we hope more practice hours will ease the pressure.

Landslotteriet 2022 – nå digitalt. Støtt TBK!

Fremhevet

Årets Landslotteri er for første gang digitalt. Støtt Trondheim Badmintonklubb ved å kjøpe lodd via badminton-norge.no. Her vil du se alle premiene. Hvert lodd koster 50 kr. 50% av inntektene går direkte til TBK, og 50% går til Norges Badmintonforbund. Forbundet dekker alle utgifter. Det kan betales med vanlig bankkort (ikke kredittkort) eller Vipps. Loddene får du på mail og på SMS.

Lodd selges i perioden 14. november 2022 til 31. januar 2023. Trekningen av lotteriet vil finne sted hos Lotteritilsynet den 3. februar 2023, og vinnerne annonseres på NBF’s hjemmesider den 6. februar. Vinnerne vil i tillegg få direkte beskjed.

Takk for at du støtter oss!


This year’s National Lottery is digital for the first time. Support Trondheim Badminton Club by buying tickets via badminton-norge.no. Here you will see all the prizes. Each lottery ticket costs NOK 50. 50% of the income goes directly to TBK, and 50% goes to the Norwegian Badminton Association. The association covers all expenses. It can be paid with a normal bank card (not a credit card) or Vipps. You will receive the lottery tickets by email and SMS.

Lottery tickets are sold in the period 14 November 2022 to 31 January 2023. The draw for the lottery will take place at Lotteritilsynet on 3 February 2023, and the winners will be announced on NBF’s website on 6 February. The winners will also be notified directly.

Thank you for supporting us!

Turneringer for medlemmer

Fremhevet

Du finner informasjon om turneringer på lenken [forbundets terminliste]. Du kan melde deg på turnering fra påmeldingsskjemaet. Vi har sammenstilt en liste på de mest aktuelle lokale turneringene under. Påmeldingsfrister angitt på denne siden er tentative og kan bli endret av arrangøren. 

Verdalstreffen
Dato: 17.-19.02.2023, Påmeldingsfrist: 07.02.2023
[Påmelding TBK medlem][Mer info]
Grong: Namdal Open
Dato: 24.-26.02.2023, Påmeldingsfrist: 07.02.2023
[Påmelding TBK medlem][Mer info]
Veteranmesterskapet
Dato: 03.-05.03.2023, Påmeldingsfrist: 01.02.2023
[Påmelding TBK medlem][Mer info]
Ålesundsvippen
Dato: 25.-26.03.2023, Påmeldingsfrist: 07.03.2023
[Påmelding TBK medlem][Mer info]

Bestilling nye klubbskjorter / Order of new club shirts

Vi har jobbet med nye klubbskjorter for Trondheim Badmintonklubb med den nye logoen som vi introduserte i fjor. Vi foretar en samlet bestilling av skjortene, da dette vil gjøre det billigere.

Bestilling gjøres via skjemaet her innen 7. oktoberhttps://forms.gle/xKudVSgFeRmCX1xbA. Skjortene kan prøves på trening; se tider i skjemaet.

Alle bestillinger gjøres via dette skjemaet, også de som tidligere har skrevet på Facebook eller på mail.

Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

KlubbskjorterWe have been working on new club shirts for Trondheim Badminton Club with the new logo that we introduced last year. We make a combined order of the shirts, as this will make it cheaper.

Orders can be made via the form here by 7 Octoberhttps://forms.gle/xKudVSgFeRmCX1xbA. The shirts can be tried on at trainings this week and the next week. See times in the form.

All orders are made via this form, including those who have previously written on Facebook or by email.

If you have any questions, don’t hesitate to get in touch.

Ny badmintonsesong 2022/23 / New badminton season

Vi har allerede holdt på i noen uker med sommertrening, men fra og med 29. august starter vanlige treninger. En utfyllende oversikt over treningstidene finnes her. Tidene er stort sett som forrige sesong, men med noen få endringer:

 • I hele september har vi trening på mandager til kl. 23, normalt til kl 21. Det er vanligvis stort trykk på denne treningen, så fordel dere gjerne utover hele treningstiden.
 • Ny organisert trening på tirsdag for viderekomne ungdom på Strinda videregående skole (erstatter treningen på onsdag, men med utvidet gruppe).
 • Treningene på torsdag er flyttet en halvtime tidligere.
 • Organisert trening på torsdager for voksne utgår dessverre pga. reduksjon i kommunens budsjett.

Første turnering er allerede 10. september, der påmeldingsfristen er 30. august. Se ellers oversikten på hjemmesiden; det er mange lokale turneringer i slutten av september og begynnelsen av oktober.

Påmelding i Spond-appen er ikke påkrevd, men ønskelig (se link eller QR-kode):
https://group.spond.com/KRWDH

Så til alle nye og gamle medlemmer: velkommen til en ny badmintonsesong!


We have already been doing summer training for a few weeks, but regular training will start from August 29. A detailed overview of the training times can be found here. The times are largely the same as last season, but with a few changes:

 • Throughout September, we have training on Mondays until 11 p.m., normally until 9 p.m. There is usually a lot of pressure on this training, so feel free to spread it over the entire training time.
 • New organized training on Tuesday for advanced young people at Strinda upper secondary school (replacing the training on Wednesday, but with an extended group).
 • Training on Thursday has been moved half an hour earlier.
 • Organized training on Thursdays for adults is sadly canceled due to reduction in the municipality’s budget.

The first tournament is already on 10 September, where the registration deadline is 30 August. Otherwise, see the overview on the website; there are many local tournaments in late September and early October.

Registration in the Spond app is not required, but desirable (see link or QR code):

https://group.spond.com/KRWDH

So to all new and old members: welcome to a new badminton season!