Go to English version

For generell kontakt, bruk vår epostadresse tbk@trondheimbadminton.no.
Meld deg på turneringer via påmeldingsskjema.

Sjekk også våre sider på Facebook, Instagram og Spond.

Julecupen 2023

8-9. des. arrangerer TBK Julecupen på Leangen. Turneringen har historisk sett vært en av de største turneringene i Norge. Kampene blir avviklet i både Leangenhallen og Leangen Bydelshall.

Det vil være kiosk i hallen begge dager. Wingborg Sport AS (www.wingborg.no) stiller med stand og mulighet for å handle utstyr begge dager.

Meld deg på innen 21. nov via påmeldingssskjemaet. Du kan se alle påmeldte deltakere i Badmintonportalen.

Landslotteriet/Grasrotandelen – Støtt TBK!

Hvert år arrangerer Norges Badmintonforbund Landslotteriet, der store deler av inntektene går til klubbene. Se premier og kjøp lodd på badminton-norge.no. Husk å velge TBK som klubb.

Det er også mulig å støtte klubben gjennom Grastrotandelen. Se www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/984075162.

Treningstider høsten 2023

Leangenhallen har vært stengt i høst pga. bytte av gulv. Åpning av hallen er satt til 10. nov. Nye treningstider vises i tabellen under.

Dag* (f.o.m. 12. okt).TidGruppe
Mandager18:00-19:301. og 2. lag voksne + ungdom
Mandager19:30-21:003. lag og andre voksne
Tirsdager17:00-18:30Barn/ungdom (åpent fra 16)
Tirsdager (Strinda)18:30-20:30Ungdom
Tirsdager (Strinda)20:30-22:00Voksne
Onsdager18:00-20:00Alle
Torsdager19:00-20:30Ungdom
Torsdager20:30-23:00Voksne
Søndager18:00-22:00**Familier/alle

*Alle treninger er i Leangenhallen med mindre annet er angitt.
** Kl. 20-22 12. og 19. november

Meld deg på treningene i Spond, så vi har bedre oversikt over hvor mange som deltar. Det blir også lettere for deg selv å sikre at du har noen passende å spille med. Har du ikke meldt deg inn, gjør du det her: group.spond.com/KRWDH

Turneringer

  • Moss Open RT U17 + Sen 25-26. nov., påmeldingsfrist 07. nov. kl. 21
  • Rockesmashen (Gullvikmoen) 24-26. nov, påmeldingsfrist 14. nov. kl. 21
  • Julecupen (Trondheim) 9-10. des., påmeldingsfrist 21. nov. kl. 21
  • Blodslitet (Grong) 28. des., påmeldingsfrist 12. des. kl. 21

Sjekk frist for påmelding på turneringer på https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/.

Turneringsavgift

NB! Fra og med 23/24-sesongen vil det kreves inn 100 kr i turneringsavgift per turnering, uavhengig av type turnering og antall kategorier. Faktura vil bli sendt ut to ganger i året.


English – Information and training times

For general contact, use our e-mail address tbk@trondheimbadminton.no.
Sign up for tournaments using the registration form.

Also check our pages on Facebook, Instagram and Spond.

Julecupen 2023

8-9. Dec. Trondheim Badminton Club will arrange the Christmas Cup at Leangen. The tournament has historically been one of the biggest tournaments in Norway. The matches will be played in both Leangenhallen and Leangen Bydelshall.

There will be a kiosk in the hall on both days. Wingborg Sport AS (www.wingborg.no) has a stand and the opportunity to buy equipment on both days.

Sign up by 21 November via the registration form. You can see all registered participants in the Badminton portal.

National Lottery / Grasrotandelen – support TBK!

Every year, the Norwegian Badminton Association organizes the National Lottery, where large parts of the income go to the clubs. See prizes and buy tickets at badminton-norge.no. Remember to choose TBK as your club.

It is also possible to support the club through Grastrotandelen (Norsk Tipping). See www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/din-mottaker/984075162.

Training times fall 2023, up to 10 November

Leangenhallen has been closed this autumn due to change of floor. Opening of the hall is set to 10 November. New training times are shown in the table below.

Day* (from 12 Nov)TimeGroup
Mondays18:00-19:301st and 2nd team, adults + youths
Mondays19:30-21:003rd team and other adults
Tuesdays17:00-18:30Children/youth (open from 16:00)
Tuesdays (Strinda)18:30-20:30Youth
Tuesdays (Strinda)20:30-22:00Adults
Wednesdays18:00-20:00All
Thursdays19:00-20:30Youths
Thursdays20:30-23:00Adults
Sundays18:00-22:00**Familes/all

*All training sessions are in Leangenhallen unless otherwise stated.
**Only at 20-22 on Nov 12 and 19.

Sign up for the training sessions in Spond, so we have a better overview of how many are taking part. It will also be easier for you to ensure that you have someone suitable to play with. If you haven’t signed up, do so here: group.spond.com/KRWDH

Tournaments

  • Moss Open RT U17 + Sen 25-26 Nov, Sign up by 07 Nov 9pm
  • Rockesmashen (Gullvikmoen) 24-26 Nov, Sign up by 14 Nov 9pm
  • Julecupen (Trondheim) 9-10 Dec, Sign up by 21 Nov 9pm
  • Blodslitet (Grong) 28 Dec, Sign up by 12 Dec 9pm

Check all the tournaments and deadlines at https://badmintonportalen.no/NBF/Turnering/SaesonPlan/.

Tournament fee

Note! Starting with the 23/24 season, a tournament fee of NOK 100 will be charged per tournament, regardless of the type of tournament and the number of categories. An invoice will be sent at the end of each semester.

Sist endret: 24. november 2023